ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՐ 4 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

24 Հունվարի, 2017

Ծրագրային ցուցանիշներ I կիսամյակ

Շեղումներ I կիսամյակ 20222022

Դրամական հոսքեր I կիսամյակ 2022

Ծրագրային ցուցանիշներ I եռամսյակ 2022

Դրամական հոսքեր I եռամսյակ 2022

Շեղումներ I եռամսյակ 2022

Դրամական հոսքեր տարեկան 2021

Ծրագրային ցուցանիշներ տարեկան 2021

Շեղումներ տարեկան 2021

Դրամական հոսքեր 3 եռամսյակ 2021

Շեղումներ 3 եռամսյակ 2021

Ծրագրային ցուցանիշներ 3 եռամսյակ 2021

Ծրագրային ցուցանիշներ I կիսամյակ 2021

Դրամական հոսքեր I կիսամյակ 2021

Շեղումներ I կիսամյակ 2021

Դրամական հոսքեր I եռամսյակ 2021

Շեղումներ I եռամսյակ 2021

Ծրագրային ցուցանիշներ I եռամսյակ 2021

Ամփոփ հաշվետվություն տարեկան 2020

Դեբիտոր կրեդիտոր տարեկան 2020

Դրամական հոսքեր տարեկան 2020

Ծրագրային ցուցանիշներ տարեկան 2020

Շեղումներ տարեկան 2020

Ֆինանսական արդյունքներ տարեկան 2020

Ամփոփ հաշվետվություն 3 եռամսյակ 2020

Դեբիտոր կրեդիտոր 3 եռամսյակ 2020

Դրամական հոսքեր 3 եռամսյակ 2020

Ծրագրային ցուցանիշներ 3 եռամսյակ 2020

Շեղումներ 3 եռամսյակ 2020

Ամփոփ հաշվետվություն I կիսամյակ 2020

Դրամական հոսքեր I կիսամյակ 2020

Ծրագրային ցուցանիշներ I կիսամյակ 2020

Շեղումներ I կիսամյակ 2020

Ամփոփ հաշվետվություն I եռամսյակ 2020

Դրամական հոսքեր I եռամսյակ 2020

Ծրագրային ցուցանիշներ I եռամսյակ 2020

Շեղումներ I եռամսյակ 2020

Ամփոփ հաշվետվություն տարեկան 2019

Դեբիտոր կրեդիտոր տարեկան 2019

Դրամական հոսքեր տարեկան 2019

Ծրագրային ցուցանիշներ տարեկան 2019

Շեղումներ տարեկան 2019

Ֆինանսական արդյունքներ տարեկան 2019

Ամփոփ հաշվետվություն 3 եռամսյակ 2019

Դեբիտոր կրեդիտոր 3 եռամսյակ 2019

Դրամական հոսքեր 3 եռամսյակ 2019

Ծրագրային ցուցանիշներ 3 եռամսյակ 2019

Շեղումներ 3 եռամսյակ 2019

Ծրագրային ցուցանիշներ I կիսամյակ 2019

Ամփոփ հաշվետվություն I կիսամյակ 2019

Դեբիտոր կրեդիտոր I կիսամյակ 2019

Դրամական հոսքեր I կիսամյակ 2019

Շեղումներ I կիսամյակ 2019

Ամփոփ հաշվետվություն I եռամսյակ 2019

Դրամական հոսքեր I եռամսյակ 2019

Շեղումներ I եռամսյակ 2019

Ծրագրային ցուցանիշներ I եռամսյակ 2019

Դեբիտոր կրեդիտոր I եռամսյակ 2019

Ամփոփ հաշվետվություն տարեկան 2018

Դեբիտոր կրեդիտոր տարեկան 2018

Դրամական հոսքեր տարեկան 2018

Ծրագրային ցուցանիշներ տարեկան 2018

Շեղումներ տարեկան 2018

Բյուջեի նախագիծ 2019

Հաշվետվություն 2016

Նախահաշիվ 2017

Հաստիքացուցակ 2017

Եռամսյակային հաշվետվություն

Դրամական հոսքեր I եռամսյակ

Ծրագրային ցուցանիշներ I եռամսյակ

Կիսամյակային հաշվետվություն

Ծրագրային ցուցանիշներ I կիսամյակ

Դրամական հոսքեր I կիսամյակ

Shexumner

Parqer

2018 բյուջեյի նախագիծ

2018 թվականի բյուջեյի նախագիծը չի փոփոխվել

Ամփոփ հաշվետվություն կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 2017 3-րդ

Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր 2017 3-րդ եռամսյակ

Դրամական հոսքեր 2017 3-րդ եռամսյակ

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ 2017 3-րդ եռամսյակ

Ծրագրային ցուցանիշներ 2017 3-րդ եռամսյակ

Արձանագրություն ֆին. նախագիժ

Ամփոփ հաշվետվություն 2017

Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր 2017

Դրամական հոսքեր 2017 4-րդ եռամսյակ

Ծրագրային ցուցանիշներ 2017

Հաշվետվություն ֆինանսատնտեսական արդյունքների 2017

Շեղումներ 2017

Տարեկան հաշվետվություն

Շեղումներ I եռամսյակ 2018

Ծրագրային ցուցանիշներ I եռամսյակ 2018

Դրամական հոսքեր I եռամսյակ 2018

Դեբիտոր կրեդիտոր I եռամսյակ 2018

Ամփոփ հաշվետվություն I եռամսյակ 2018

Ամփոփ հաշվետվություն I կիսամյակ 2018

Դեբիտոր կրեդիտոր I կիսամյակ 2018

Դրամական հոսքեր I կիսամյակ 2018

Շեղումներ I կիսամյակ 2018

Ամփոփ հաշվետվություն III եռամսյակ 2018

Դեբիտոր կրեդիտոր III եռամսյակ 2018

Դրամական հոսքեր III եռամսյակ 2018

Ծրագրային ցուցանիշներ III եռամսյակ 2018

Շեղումներ III եռամսյակ 2018